Nienormatywne

Wymiary maksymalne zestawu: szerokość: 3,2m, wysokość: 4,3m